Will ile Nasıl Cümle Kurulur? – Pratik Rehber

“Will ile nasıl cümle kurulur?” sorusu, Türkçe dilbilgisinde sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Bu makalede, will yardımcı fiili ile doğru ve etkili cümleler nasıl oluşturulur, örneklerle açıklanmaktadır. Will kullanımıyla ilgili ipuçları ve pratik bilgiler için okumaya devam edin.

Will ile nasıl cümle kurulur? İngilizce dilbilgisinde, “will” yardımcı fiili gelecekte gerçekleşecek olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Will, birinci tekil şahıs için “will”, diğer şahıslar için ise “will” veya “shall” şeklinde kullanılır. Örneğin, “Yarın sinemaya gideceğim.” cümlesini İngilizceye çevirirken “I will go to the cinema tomorrow.” şeklinde ifade edebilirsiniz. Will ile cümle kurarken özne + will + fiil şeklinde bir yapı kullanılır. Özne, cümlenin başında yer alırken will yardımcı fiili ve fiil ise doğrudan ardından gelir. Bu yapıyı kullanarak gelecekteki planlarınızı, niyetlerinizi veya tahminlerinizi ifade edebilirsiniz. Will ile nasıl cümle kurulur? sorusunun yanıtını bu şekilde özetleyebiliriz.

Will ile nasıl cümle kurulur? Cümlede “will” genellikle gelecekteki eylemleri ifade etmek için kullanılır.
“Will” genellikle bir fiilin hemen önünde yer alır ve ardından fiilin yalın hali gelir.
“Will” kullanarak olumlu cümleler kurarken özne + will + fiil şeklinde bir yapı kullanılır.
“Will” ile olumsuz cümleler kurarken özne + will + not + fiil şeklinde bir yapı kullanılır.
“Will” ile soru cümleleri kurarken will + özne + fiil şeklinde bir yapı kullanılır.
 • Will ile gelecekteki eylemleri ifade edebilirsiniz.
 • “Will” genellikle fiilden önce kullanılır.
 • Olumlu cümlelerde özne + will + fiil yapısı kullanılır.
 • Olumsuz cümlelerde özne + will + not + fiil yapısı kullanılır.
 • Soru cümleleri için will + özne + fiil yapısı kullanılır.

Will ile nasıl cümle kurulur?

Will modal yardımcı fiili, gelecekteki eylemleri veya tahminleri ifade etmek için kullanılır. İngilizcede “will” kullanarak cümle kurmak oldukça basittir. Genellikle özne + will + fiil şeklinde kullanılır.

Pozitif Cümle Olumsuz Cümle Soru Cümlesi
I will go to the party tonight. I will not go to the party tonight. Will you go to the party tonight?
She will finish her homework tomorrow. She will not finish her homework tomorrow. Will she finish her homework tomorrow?
We will travel to Europe next summer. We will not travel to Europe next summer. Will we travel to Europe next summer?

Will ile olumlu cümle nasıl kurulur?

Olumlu bir cümlede, özne ve “will” arasına gelecek zamanda gerçekleşecek eylemi ifade eden bir fiil eklenir. Örneğin: “I will go to the party tomorrow.” (Yarın partiye gideceğim.)

 • Olumlu bir cümle kurmak için, cümlenin öznesi ile fiilin olumlu hali kullanılır.
 • Örneğin: “Ali kitap okur” cümlesi olumlu bir cümledir.
 • Cümlede kullanılan sıfat veya zarflar da cümlenin olumlu anlamını destekler.

Will ile olumsuz cümle nasıl kurulur?

Olumsuz bir cümlede, “will” yerine “will not” veya kısaltması olan “won’t” kullanılır. Örneğin: “She won’t come to the meeting.” (O, toplantıya gelmeyecek.)

 1. Olumsuz cümleler, olumlu cümlelerin anlamını tersine çevirerek kurulur.
 2. Bu tür cümlelerde “değil” eki kullanılır.
 3. Fiilin olumsuz hali kullanılarak da olumsuz cümle kurulabilir.
 4. Olumsuz cümlelerde “hiçbir”, “hiç” gibi ifadeler de kullanılabilir.
 5. Olumsuz cümlelerin olumsuzluk belirteci olarak “yoksa”, “yok mu” gibi soru kelimeleri de kullanılabilir.

Will ile soru cümlesi nasıl kurulur?

Soru cümlesi oluşturmak için, “will” öznenin önüne gelir ve ardından özneyi takip eden fiil kullanılır. Örneğin: “Will you help me with my homework?” (Ev ödevimde bana yardım eder misin?)

Soru Cümlesi Yapısı
Will ile soru cümlesi yapısı şu şekildedir:
Will + Özne + Fiil + Diğer unsurlar
Örnek: Will you come to the party?
Örnek: Will they finish the project on time?

Will ile gelecek zaman ifadesi nasıl yapılır?

Gelecek zaman ifadesi oluşturmak için, “will” kullanarak cümle kurulur ve ardından gelecekte gerçekleşecek eylemi ifade eden fiil eklenir. Örneğin: “I will visit my grandparents next week.” (Gelecek hafta büyükannemi ve büyükbabamı ziyaret edeceğim.)

Will ile gelecek zaman ifadesi İngilizce’de oluşur ve “will” yardımcı fiiliyle birlikte kullanılır.

Will ile tahmin ifadesi nasıl yapılır?

Tahmin ifadesi yapmak için, “will” kullanarak cümle kurulur ve ardından tahmin edilen durumu veya eylemi ifade eden fiil eklenir. Örneğin: “It will probably rain tomorrow.” (Yarın muhtemelen yağmur yağacak.)

Will ile tahmin ifadesi “will” yardımcı fiili ile birlikte kullanılarak yapılır ve gelecekteki bir olayın olacağını tahmin ettiğimizi ifade eder.

Will ile istek ifadesi nasıl yapılır?

İstek ifadesi yapmak için, “will” kullanarak cümle kurulur ve ardından istenen durumu veya eylemi ifade eden fiil eklenir. Örneğin: “Will you please pass me the salt?” (Lütfen bana tuzu uzatır mısın?)

Madde 1

İle istek ifadesi, bir durumu veya bir şeyi yapma talebini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade genellikle başkalarından yardım veya desteğe ihtiyaç duyduğumuzda kullanılır.

Madde 2

İle istek ifadesi oluştururken nazik ve net olmaya özen göstermek önemlidir. İsteklerimizi açık bir şekilde ifade etmeli ve başkalarının ne yapmalarını istediğimizi anlamalarını sağlamalıyız.

Madde 3

İle istek ifadesi yaparken karşımızdaki kişiye saygı göstermek ve nazik bir dil kullanmak da önemlidir. İsteklerimizi emir kipiyle değil, rica ederken veya nazik bir şekilde ifade etmeliyiz.